HC028V-RF

Detta är en kombination av rörelsesensor och sändare med RF trådlös överföring. Rörelsen
detekteras av en sensor (huvudenheten )som kommunicerar med andra definerade enheter (slav enheter). Masterenheten kan styra ett obegränsat antal slavenheter inom ett avstånd av 30 meter inomhus och 100 meter i öppet område.