LED High Bay modell 1601

High bay model 1601

110 lm/W –  Läs mer ….Modell 1601.wwwdd.vv.HC

140 lm/W – Läs mera…..Modell 1601.wwwdd.1vv.HC

En mycket effektiv LED armatur som ett bra alternativ för att ersätta traditionell halogen belysning i stora hallar och industrilokaler. Som ett gott riktvärde gäller att effektbehovet halveras för att erhålla samma belysning, vilket innebär en energibesparing på ca 50%.

Andra fördelar är att denna LED armatur tänder omedelbart utan flimmer och stora startströmmar.  Finns i effektområdet 60 -200W.