Candela (cd)

Candela är en enhet som används för att mäta ljusstyrkan hos en ljuskälla. Cd mäter ljusintensiteten från en ljuskälla i en given riktning och är enheten som används för att mäta ljusstyrkan hos lampor och andra ljuskällor. Ljusstyrkan hos en ljuskälla mäts i candela per kvadratmeter (cd/m²) och det är den mängd ljus som kommer från en ljuskälla och faller på en yta på en kvadratmeter. Cd används oftast för att mäta ljusstyrkan hos lampor och andra ljuskällor och för att jämföra ljusstyrkan mellan olika ljuskällor.

Color Rendering Index (CRI)

CRI, eller Color Rendering Index, är en enhet som används för att mäta hur bra en ljuskälla återger färgerna på olika föremål. CRI mäts på en skala från 0 till 100 och den högre siffran, desto bättre är ljuskällans förmåga att återge färger. En ljuskälla med hög CRI återger färgerna på föremål mer naturligt och realistiskt, medan en ljuskälla med låg CRI kan få färgerna att se konstiga eller skeva ut. CRI är en viktig faktor att tänka på när man väljer ljuskällor, speciellt om man vill ha bra färgåtergivning i områden som kräver det, såsom inomhusbelysning, konstgallerier eller laboratorier.

Ingress Protection (IP)

Ingress Protection (IP) är ett klassificeringssystem som används för att bestämma skyddsnivån som tillhandahålls av en elektrisk enhet eller utrustning mot fasta föremål, damm och vatten. IP-klassificeringen består av två siffror, det första anger skyddsnivån mot fasta föremål och det andra anger skyddsnivån mot vatten. Ju högre siffra, desto högre skyddsnivå. Till exempel innebär en IP-klassning på IP67 att enheten är helt skyddad mot damm och tål att nedsänkas i vatten upp till 1 meter i 30 minuter.

IP-klassificeringen består av två siffror:

Den första siffran sträcker sig från 0 till 6, vilket indikerar skyddsnivån mot fasta föremål.

Den andra siffran sträcker sig från 0 till 8, vilket indikerar skyddsnivån mot vatten.

Till exempel indikerar IP68-klassning att enheten är helt skyddad mot damm och tål att nedsänkas i vatten till ett djup av mer än 1 meter under en längre tid.

 

Kelvin

Kelvin-enheten (K) är inte direkt relaterad till färg, men den används ofta för att beskriva färgtemperaturen för att indikera ljusets nyans. Kelvin-skalan sträcker sig från varma till kalla temperaturer. De varma färgerna ligger mellan 1900K och 3000K, och anses vara färgerna på levande ljus eller glödlampor, som är varma och gul-orange. Dessa färger används ofta i restauranger och hemmamijöer så som vardagsrum, sovrum och andra utrymmen där en avkopplande och mysig atmosfär önskas.

De kalla färgerna är mellan 5000K till 10000K och anses vara dagsljusets färger. Med en färgtemperatur på 5000 till 8000K ser ljuset mer ut som dagsljus, vilket är bra för industriella miljöer så som billackeringsverkstäder, utomhusbelysning etc. Dessa färger används ofta i utrymmen där en ljus och skarp atmosfär önskas.

En färgtemperatur på 4000K definieras vara ett rent vitt ljus och anses mindre hårt mot ögonen än högre färgtemperaturer. Det faller inom området neutralvitt ljus och det är en bra balans mellan varmt och kallt ljus samt ger en behaglig och naturlig känsla till utrymmet. Den används vanligtvis i utrymmen där ett naturligt och välbalanserat ljus önskas, såsom på kontor, skolor, sjukhus, affärer (speciellt klädes- och färgaffärer) samt andra kommersiella och industriella miljöer. Det är också populärt i områden där bra arbetsbelysning krävs, som i kök, verkstäder och andra områden där precision och synlighet är viktigt.

Det är viktigt att notera att olika färgtemperaturer kan ha olika effekter på vår fysiologi. Varmare färger sägs vara mer avslappnande och lugnande, medan kallare färger sägs vara mer energigivande och stimulerande.

LMF

Armaturunderhållsfaktorn (LMF) är ett mått på hur ljuseffekten från ett belysningssystem förändras över tiden. Det definieras som förhållandet mellan armaturens initiala ljuseffekt (mätt i lumen) och ljuseffekten vid en senare tidpunkt, vanligtvis efter ett visst antal timmars drift.

LMF uttrycks vanligtvis i procent, med ett värde på 100 % som indikerar att armaturen har behållit sin fulla initiala ljuseffekt. Ett värde mindre än 100 % indikerar att armaturen har tappat en del av sin ljuseffekt med tiden.

LMF är en viktig faktor att tänka på när man väljer ett belysningssystem, eftersom det kan påverka belysningssystemets prestanda och effektivitet. Armaturer med hög LMF kommer att behålla sin ljuseffekt under en längre tid jämfört med armaturer med lägre LMF.

Faktorer som kan påverka en armaturs LMF inkluderar typen av lampa, armaturens kvalitet och driftsförhållandena. Till exempel kan högkvalitativa armaturer med bra värmehantering och högkvalitativa lampor ha en högre LMF jämfört med lågkvalitativa armaturer med lågkvalitativa lampor.

Till exempel: LMF50 visar på att en LED har kvar 80% av sin initiala ljuseffekt efter 50 000 timmars brinntid. LMF30 att 80% återstår efter 30 000 timmars brinntid.

Lumen (Lm)

Lumen är en enhet som mäter ljusstyrkan hos en ljuskälla. Ljusflödet mäts i lumen (lm) och det är den mängd ljus som kommer ut från en ljuskälla. Ljusflödet är en viktig faktor att tänka på när man väljer en ljuskälla, eftersom det påverkar hur mycket ljus som kommer att nå en given yta. Ljusflödet kan också användas för att jämföra olika ljuskällor och för att välja den som passar bäst för olika situationer.

Lm/W

Lumen per watt (Lm/W) är ett mått på effektiviteten hos en ljuskälla. Det definieras som mängden ljus (mätt i lumen) som produceras av en ljuskälla per förbrukad effektenhet (mätt i watt).

Lumen per watt används för att jämföra effektiviteten hos olika ljuskällor och för att bestämma mängden ljus som en ljuskälla kommer att producera för en given mängd effekt. Till exempel kommer en ljuskälla med hög lumen per watt att producera mer ljus för samma mängd effekt jämfört med en ljuskälla med lägre lumen per watt.

Lumen per watt används ofta i kombination med andra mått på ljuseffekt, såsom ljusflöde (mätt i lumen) och belysningsstyrka (mätt i lux), för att beskriva en ljuskällas prestanda.

Lux (Lx)

Lux är också en enhet som används för att mäta ljusstyrkan, men den mäter ljusintensiteten på en given yta snarare än ljusflödet från en ljuskälla. Lx mäter hur mycket ljus som faller på en yta och kan användas för att mäta ljusstyrkan i olika områden eller för att jämföra ljusstyrkan mellan olika platser. Enheten är definierad som den mängd ljus som faller på en yta på en kvadratmeter och kan användas för att mäta ljusstyrkan i olika miljöer, såsom inomhus eller utomhus. Lx används oftast för att mäta ljusstyrkan på arbetsplatser, för att säkerställa att den är tillräckligt stark för att man ska kunna se vad man gör, eller för att mäta ljusstyrkan på olika platser för att se hur den påverkar människor och djur.

MacAdam

MacAdam är ett mått på ljusfärgvariation i ljusarmaturer. Måttenheten MacAdam används för att beskriva hur stor variation det finns i färgtemperaturen hos olika ljuskällor, och mäts i steg (enheter) på en skala kallad MacAdam-ellipse. Ju lägre antal MacAdam-steg, desto mindre färgvariation finns det i ljuset från en ljuskälla. MacAdam-steg används ofta för att beskriva belysning med hög färg rendering (CRI). En ljuskälla med lågt antal MacAdam-steg ger en mer jämn och naturlig färgåtergivning än en ljuskälla med högre antal steg. MacAdam-måtten används ofta inom belysningsbranschen för att säkerställa att ljuskällor ger en bra färgåtergivning och att färgvariationen är minimal.

Unified Glare Rating (UGR)

Unified Glare Rating (UGR) är ett mått som används för att utvärdera bländningen som produceras av ett belysningssystem. Den beräknas utifrån ljuskällans luminans, betraktarens vinkel och storleken på källan. UGR mäts på en skala från 1 till 25, med högre siffror som indikerar större obehagsbländning. I allmänhet anses en UGR på 19 eller lägre vara acceptabel för de flesta inomhusmiljöer.

3D-renderingsbild av 10 hängande lampor som använder olika färgtemperaturer. Färgtemperatur mäts i Kelvin (K).