Belysning i industriella miljöer är en viktig faktor för säkerhet, produktivitet och bekvämlighet för arbetarna. Bra belysning i industriella miljöer kan bidra till att minska olycksrisker och öka precisionen och noggrannheten i arbetsuppgifterna. Det finns många olika sätt att belysa industriella miljöer på, och valet av belysningsteknik och utformning beror på olika faktorer som miljön, arbetsbehovet, kostnader och estetiska överväganden.

Den in i dag vanligaste tekniken för industriell belysning är LED-armaturer i olika utföranden. Det viktigt att använda en energiffektiva armaturer som kan anpassas efter olika behov, såsom att öka eller minska ljusstyrkan beroende på aktivitet eller tid på dygnet. Det kan också vara lämpligt att använda belysning med hög fargerendering (CRI) i industriella miljöer där det är viktigt att få en korrekt återgivning av färger.

Modell 1210.B - Är en robust linjär armatur i effektområdet 30W - 150W. Finns med olika ljusvinklar och system för kontroll samt med tillval av raster som skydd vid bollspel.
Modell 1604.A. Armatur för höga höjder. Effektområde 100W-240W, Ljusvinklar 60, 90 och 120 grader.
Modell 1206.E Effekt 20W-65W. Detta är en armatur för olika allmänna applikationer med stort utrymme för kabelanslutning. Tillval finns för rörelsesensor och nödbelysning. Kan beställas med förberedd anslutning av en s.k. plug-sensor.
Modell 1206.C Effekt 20W-60W. En armatur för olika allmänna applikationer. Tiival finns för rörelsesensor och nödbelysning.