Vid val av belysning i dammiga miljöer är det viktigt att välja ljuskällor och armaturer som är lämpliga för den specifika miljön. Djurstallar räknas till kategorin dammig miljö. Det finns några saker du kan tänka på när du väljer belysning för dammiga miljöer:

  1. Välj ljuskällor med hög IP-klass: IP-klassen anger hur tät en ljuskälla är mot damm och vatten. Du bör välja ljuskällor med hög IP-klass (t.ex. IP65 eller högre) för att säkerställa att de kan hantera dammig miljö.

  2. Damm kan orsaka överhettning av ljuskällor. Led beslyning har normalt låga yttemperaturer och är då ett bra alternativ. Det krävs dock att armaturerna är D-certifierade för att försäkringen skall gälla.

  3. Välj ljuskällor med låg ljusstyrka: Starkt ljus kan orsaka reflexioner och fläckar i en dammig miljö, så det är bra att välja ljuskällor med låg ljusstyrka för att undvika detta.

  4. Använd rätt armaturer: Det är också viktigt att välja armaturer som är lämpliga för den specifika miljön. 

Skicka en förfrågan!

Vi behöver veta vilken användning som förfrågan gäller, vilken färgtemperatur som önksas, montagehöjd och om möjligt en ritning eller skiss med mått på lokalen. Om det önskas så gör vi en ljusberäkning.

Nedan visar vi några av våra vanliga modeller. 

Modell 1206.C Effekt 20W-60W. En armatur för olika allmänna applikationer. Tiival finns för rörelsesensor och nödbelysning.
Modell 1206.E Effekt 20W-65W. Detta är en armatur för olika allmänna applikationer med stort utrymme för kabelanslutning. Tillval finns för rörelsesensor och nödbelysning. Kan beställas med förberedd anslutning av en s.k. plug-sensor.
Modell 1604.A. Armatur för höga höjder. Effektområde 100W-240W, Ljusvinklar 60, 90 och 120 grader.